Icons_SPS-17

TV

RADIO

News

Dom Polski
Członkowie Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy (dalej – ZPPU) w ciągu siedmiu lat niejednokrotnie udowadniali, że organizacja aktywnie i skutecznie działa na rzecz wzmocnienia relacji polsko-ukraińskich: już zostały podpisane Memoranda o dwustronnej współpracy między przedstawicielami biznesu polskiego w Ukrainie i organizacją społeczną „Strategiczne partnerstwo”, prezesem której już od lat jest pan Oleg Kaniwiec, który dąży do nawiązania bliskich relacji i kontaktów między naszymi państwami oraz w oparciu o doświadczenie Polaków pragnie wdrożyć reformę związaną z decentralizacją władzy w Ukrainie. Nie mniej ważnym wydarzeniem jest podpisanie umowy o współpracy ZPPU z Fundacją Polonia Gospodarcza Świata z dniem 1 października 2018 roku.
Lecz wieńcem owocnej pracy Związku stała idea stworzenia w Kijowie Domu Polskiego, pomysłodawcą której jest Prezes ZPPU Włodzimierz Szczepaniak. Oczywiście jego intencja poruszyła serca wszystkich członków organizacji. Dlatego ta idea nie została na poziomie abstrakcji, a krok po kroku jest realizowana.
Prace nad projektem zostały rozpoczęte w siedzibie ZPPU 2 maja 2019 roku podczas trzystronnego spotkania roboczego z udziałem Prezesa ZPPU z Witalijem Chomenko, przedstawicielem właściciela budynku przy ul. Wołodymyrskiej, 69 w Kijowie, gdzie jest planowana siedziba przyszłego Domu Polskiego, oraz Andrijem Taraszczanem, głównym architektem tego projektu. W ramach dyskusji Pan Witalij nadmienił, że właściwa lokalizacja zabezpieczy dołączenie młodzieży do ruchu polskiego, ponieważ budynek znajduje się w pięciominutowej odległości od dwóch uczelni: Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki oraz Narodowego Uniwersytetu Technologii Żywności. Z kolei Pan Andrij, jako doświadczony ukraiński architekta, zapewnił wszystkich obecnych, że uda mu się wykonać projekt w taki sposób, żeby zwiększyć powierzchnię budynku z dostępnych 4600 metrów kwadratowych do 22 tysięcy metrów, co pozwoli stworzyć komfortowe warunki dla interesantów i współpracowników Domu Polskiego, ale przy tym zachować oryginalny wygląd już istniejącej budowli.
Potwierdzeniem kontynuacji procesu powstania Domu Polskiego stało spotkanie organizacyjne, które odbyło się 16 lipca w już tradycyjnym miejscu – siedzibie ZPPU. Omówiono zakresy wykonanej pracy i, oczywiście, plany na najbliższą przyszłość. Podsumowując rezultaty tego spotkania warto zaznaczyć, że obecnie Andrij Taraszczan już przygotował projekt budynku, a Witalij Chomenko aktywnie zaangażował się w sporządzenie potrzebnej dokumentacji. To oznacza tylko jedno – już niebawem Polonia Ukraińska będzie się cieszyła i aktywnie korzystała z Domu Polskiego w Kijowie!

Nowe możliwości, stare zagrożenia
Rzeszów – Jasionka, 4-5 lutego 2020 r.

Forum Europa – Ukraina, organizowane od 2007 r., jest jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Głównym tematem trzynastego już Forum będzie kwestia kontynuacji procesu reform i modernizacji Ukrainy w sytuacji zmian na szczycie władzy w Kijowie w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Słabo widoczne efekty reform, niestabilność gospodarki, powszechny niedostatek spowodowały niezadowolenie w społeczeństwie i w konsekwencji – porażkę poprzedniego obozu rządzącego. Społeczeństwo Ukrainy ma bardzo wysokie oczekiwania wobec nowych władz. W związku z tym, aktualne pozostaje pytanie, jaka będzie polityka władz wyłonionych w rezultacie wyborów i czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z krajami Unii Europejskiej i NATO? Jakie następne działania powinien podjąć Kijów i jego zachodni partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój kraju i jego integrację ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi?
Debaty Forum Europa-Ukraina 2020 skoncentrują się na kluczowych kwestiach modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy, możliwości regionów oraz współpracy z partnerami z Polski i innych państw europejskich. Rozpatrzone zostaną uwarunkowania budowy nowoczesnej samorządności terytorialnej i społeczeństwa obywatelskiego. Poruszone będą również kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie stosunków europejskich i globalnych.
Bardzo zachęcamy Państwo do udziału!

W dniu 27 lutego miałem wielki zaszczyt spotkania się z Jego Eminencją Kardynałem Stanisławem DZIWISZEM w Krakowie przy ul. Kanoniczej 18. Inspiracją do rozmowy z doktorem teologii, Kawalerem Orderu Orła Białego, sekretarzem i kapelanem arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły w latach 1966–1978, osobistym sekretarzem Papieża Jana Pawła II w latach 1978–2005 był zamiar wykonania przekładu na język ukraiński oraz wydania w Ukrainie książki autorstwa Włodzimierza Rędziocha Accanto a Giovanni Paolo II. Gli amici e i collaboratori raccontano (Edizioni Ares, Mediolan, 2014) z 22 wywiadami o Janie Pawle II, w tym wywiadu z Benedyktem XVI, Papieżem emerytem; w Polsce książka ukazała się pod tytułem „Niezapomniany. Jan Paweł II we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników” (Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach i Dom Wydawniczy Rafael, 2015).Na obecnym etapie uzyskaliśmy pozwolenie z Mediolanu od Doktora Riccardo Caniato dla Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Gospodarczego Polonii, która zaangażuje się w tłumaczenie na język ukraiński i wydanie książki na Ukrainie.

Lejtmotywem spotkania była prośba o błogosławieństwo dla tej inicjatywy, która przewiduje dystrybucję charytatywną książek na rzecz kościołów, polskich organizacji, placówek dyplomatycznych, ośrodków edukacyjnych, polskich szkół i dziennikarzy polskich mediów na Ukrainie.

Opowiedziałem krótko o sobie, polskiej wspólnocie na Ukrainie, Radzie Wspólnot Narodowych Ukrainy, Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Gospodarczego Polonii oraz Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy. Staramy się poprzez naszą działalność zbliżyć i jeszcze bardziej wzmocnić Wspólnotę Polską, wyposażyć ją w miarę możliwości w nowoczesne środki, zasoby i instrumenty, żeby poziom i możliwości ukraińskich organizacji polskich i polonijnych były porównywalne do poziomu Polonii światowej. Korzystając z doświadczenia zasłużonych i mądrych działaczy sprzed lat, rozumiemy potrzeby pokolenia młodych Polaków i Ukraińców – tworząc dla nich wspólną przestrzeń bez granic.

Z rąk Jego Eminencji otrzymałem bardo symboliczne prezenty: obraz świętego Jana Pawła II oraz różaniec, opatrzone Herbem Kardynała Dziwisza z napisem w języku łacińskim „Sursum corda” czyli „W górę serca”. Jest to najcudowniejsze zawołanie ksiąg Starego Testamentu, słowa, które należy zawsze powtarzać, by nie tracić nadziei, nie zwątpić, nie upaść…

Bardzo dziękuję Jego Eminencji Kardynałowi prezbiterowi Stanisławowi Dziwiszowi za poświęcony czas, ubolewanie nad losami wspólnoty polskiej na Ukrainie, otwartość wobec polsko-ukraińskiej współpracy.

Bóg Zapłać! Deo gratias!

Działajmy więc razem; bo razem o wiele łatwiej można zrobić więcej!
W dniu 22 sierpnia br. Rada Wspólnot Narodowych Ukrainy zgromadziła pod dachem historycznej rezydencji hrabiny Uwarowej, w obecnej siedzibie Ukraińskiego Funduszu Kultury im. Borysa Olijnyka przedstawicieli ponad dwudziestu społecznych organizacji narodowościowych na Ogólnoukraińską Konferencję RWNU pod hasłem: 

„28 lat niepodległości Ukrainy: osiągnięcia i perspektywy rozwoju państwowej polityki etniczno-narodowej”.
Otworzył konferencję prezes RWNU Aszot Awanesjan słowami podziękowania dla wszystkich uczestników konferencji oraz współorganizatorów wydarzenia. A ze strony władz państwowych Ukrainy zebranych powitał przedstawiciel Ministerstwa Kultury Ukrainy Andrij Jurasz.
Konferencją w tym roku przewodniczył pierwszy wiceprezes Związku Greków Ukrainy Mykoła Korecki.
W dyskusjach i wywiadach zostały poruszone tematy rozwoju ośrodków narodowościowych w Ukrainie, współpracy między zrzeszonymi w nich organizacjami oraz możliwości ewentualnego ich wsparcia, w tym ze strony Rządu Ukrainy i RWNU. Głównym tematem stało oczywiście omówienie nadchodzących zmian, związanych z zakończonymi niedawno wyborami do ukraińskiego Parlamentu.
Ze strony polskiej konferencję odwiedzili przedstawiciele Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy: Mykoła Sikora – radca prezesa Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Gospodarczego Polonii, członek Zarządu Głównego ZPPU, wiceprezes ZPPU Serhij Pałażczenko, asystentka prezesa ZPPU Margarita Prus oraz dziennikarz „Studia Polonii Szczepaniak” Polina Szostak.
Burzliwe obrady i treściwa polemika przebiegająca na wysokim poziomie, jeszcze raz udowodniła, że możemy działać w różnych branżach, mieć różne korzenie, ale w końcu połączy nas wszystkich troska o dobro Ukrainy.
Działajmy więc razem; bo razem o wiele łatwiej można zrobić więcej!

4 sierpnia we wsi Zańki (w okolicach Nieżyna) odbył się Festiwal Sztuki Ludowej pod dewizą „Skarbiec Gwiaździstych Talentów” z okazji 165. rocznicy urodzin wielkiej ukraińskiej aktorki Marii Zańkowieckiej.

Grono Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy wraz z kierowniczką Muzeum Pani Olgą Nowak w obiektywie Studio Polonii świata

Dziś jej imię jest szeroko znane na Ukrainie i w Polsce, a gości Festiwalu przybyłych do Zańki z Kijowa i Nieżyna niezwykle skrupulatnie oprowadziła po salach pamiątkowego mieszkania-muzeum Marii Zańkowieckiej jego dyrektor – wyśmienita przewodniczka Olga Nowak. W muzeum chronione są pieczołowicie pamiątki po uwielbianej artystce, jej rzeczy osobiste, afisze teatralne, listy, przedmioty codziennego użytku.

Pod czas wycieczki w Muzeum Pamiątkowym Marii Zańkowieckiej

Jednym z eksponatów tego muzeum jest fortepian, przekazany artystce przez kompozytora Mykołę Łysenkę, klawisze którego pamiętają niezwykłych lokatorów tego domu. Niestety czas nie szczędził jego strun.

I oto niedawno inicjatywę Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster” w Nieżynie wsparł finansowo prezes Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy Włodzimierz Szczepaniak i pomógł w restauracji 130-letniego fortepianu.

W trakcie procesjom uroczystego do Muzeum

Dzięki temu w dzień Festiwalu w rodzinnym gnieździe ukraińskiej Mistrzyni Teatru znów wspaniale zabrzmiał sędziwy świadek wieczorów artystycznych odbywających się tu ponad wiek temu. Gorącymi brawami i kwiatami nagrodzono wykonawców mini koncertu w kameralnym salonie, w którym m.in. udział wzięli: wszechstronna artystka ze PKOS „Aster” Kateryna Rowenczyn, ze swymi uczniami, znakomita pianistka Helena Arendarewska z Kijowskiego Stowarzyszenia „Zgoda”, operowy mistrz wokalu Zasłużony Działacz Sztuki Ukrainy Mykoła Sikora z akompaniatorką Oleną Slusarenko.

A tymczasem w muzealnym dziedzińcu na improwizowanej scenie swoje niezrównane talenty artystyczne przedstawiały zespoły i grupy amatorskie, które przybyły na święto z sąsiednich rejonów: nieżyńskiego, nosiwskiego, pryłuckiego, bachmackiego i bobrowickiego.

Prezes Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy Włodzimierz Szczepaniak przy rozmowie z prezesem Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster” w Nieżynie Weroniką Mandryko

W ceremonii otwarcia Festiwalu uczestniczyli: kierownik Rejonowej Administracji Państwowej Wiaczesław Iwaszyn, mer Nieżyna Anatolij Linnik, rektor Uniwersytetu w Nieżynie Ołeksandr Samojłenko, starosta wsi Zańki Liubow Saciuk, prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster” w Nieżynie Weronika Mandryko, dyrektor muzeum Olga Nowak, a także liczna delegacja gości honorowych z Kijowa na czele z prezesem Związku Polskich Przedsiębiorców Ukrainy Włodzimierzem Szczepaniakiem, Święto organizowane przez Administrację Rejonu Nieżyńskiego, Rejonowy Departament Kultury, Muzeum Zańkowieckiej i PKOS „Aster” odbywa się po raz trzeci i z roku na rok gromadzi coraz więcej uczestników.

Niezapomniane wrażenia, wyjątkowe emocje, radość komunikowania się z pięknem i cudowny nastrój towarzyszył wszystkim na Festiwalu Sztuki Ludowej „Skarbiec Gwiezdnych Talentów”. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Studio Polonii świata.

W dniu 8 lutego 2021 roku Przewodniczący Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy, Ambasador Pokoju Aszot Awanesian zasłużony dla kultury ukraińskiej oraz Prezydent Ukraińsko-Polskiej Media Grupy Małgorzata Prus podpisali Memorandum o partnerstwie i współpracy w celu dalszego rozbudowywania konstruktywnej współpracy.
Przepisy Memorandum regulują wspólne działania w zakresie polityki etniczno-narodowej, mające na celu przede wszystkim zapewnienie realizacji praw wspólnot narodowych Ukrainy oraz zagwarantowanego ustawowo prawa do wolności słowa.
Należy również zaznaczyć, że niniejszy dokument jest aktem prawnym potwierdzającym wspólne działania przeciwko dyskryminacji ze względu na narodowość zarówno w sferze prawnej, jak i informacyjnej.
Jesteśmy przekonani, że zdążymy wybudować nasze relacje w oparciu o równość, braterstwo i wzajemny szacunek dla wspólnego celu i każdego z was, naszych przyjaciół i sympatyków!

STUDIO POLONII ŚWIATA

Our Partners

Created by SPŚ. All rights reserved