Icons_SPS-17

TV

RADIO

News

Dom Polski
Członkowie Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy (dalej – ZPPU) w ciągu siedmiu lat niejednokrotnie udowadniali, że organizacja aktywnie i skutecznie działa na rzecz wzmocnienia relacji polsko-ukraińskich: już zostały podpisane Memoranda o dwustronnej współpracy między przedstawicielami biznesu polskiego w Ukrainie i organizacją społeczną „Strategiczne partnerstwo”, prezesem której już od lat jest pan Oleg Kaniwiec, który dąży do nawiązania bliskich relacji i kontaktów między naszymi państwami oraz w oparciu o doświadczenie Polaków pragnie wdrożyć reformę związaną z decentralizacją władzy w Ukrainie. Nie mniej ważnym wydarzeniem jest podpisanie umowy o współpracy ZPPU z Fundacją Polonia Gospodarcza Świata z dniem 1 października 2018 roku.
Lecz wieńcem owocnej pracy Związku stała idea stworzenia w Kijowie Domu Polskiego, pomysłodawcą której jest Prezes ZPPU Włodzimierz Szczepaniak. Oczywiście jego intencja poruszyła serca wszystkich członków organizacji. Dlatego ta idea nie została na poziomie abstrakcji, a krok po kroku jest realizowana.
Prace nad projektem zostały rozpoczęte w siedzibie ZPPU 2 maja 2019 roku podczas trzystronnego spotkania roboczego z udziałem Prezesa ZPPU z Witalijem Chomenko, przedstawicielem właściciela budynku przy ul. Wołodymyrskiej, 69 w Kijowie, gdzie jest planowana siedziba przyszłego Domu Polskiego, oraz Andrijem Taraszczanem, głównym architektem tego projektu. W ramach dyskusji Pan Witalij nadmienił, że właściwa lokalizacja zabezpieczy dołączenie młodzieży do ruchu polskiego, ponieważ budynek znajduje się w pięciominutowej odległości od dwóch uczelni: Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki oraz Narodowego Uniwersytetu Technologii Żywności. Z kolei Pan Andrij, jako doświadczony ukraiński architekta, zapewnił wszystkich obecnych, że uda mu się wykonać projekt w taki sposób, żeby zwiększyć powierzchnię budynku z dostępnych 4600 metrów kwadratowych do 22 tysięcy metrów, co pozwoli stworzyć komfortowe warunki dla interesantów i współpracowników Domu Polskiego, ale przy tym zachować oryginalny wygląd już istniejącej budowli.
Potwierdzeniem kontynuacji procesu powstania Domu Polskiego stało spotkanie organizacyjne, które odbyło się 16 lipca w już tradycyjnym miejscu – siedzibie ZPPU. Omówiono zakresy wykonanej pracy i, oczywiście, plany na najbliższą przyszłość. Podsumowując rezultaty tego spotkania warto zaznaczyć, że obecnie Andrij Taraszczan już przygotował projekt budynku, a Witalij Chomenko aktywnie zaangażował się w sporządzenie potrzebnej dokumentacji. To oznacza tylko jedno – już niebawem Polonia Ukraińska będzie się cieszyła i aktywnie korzystała z Domu Polskiego w Kijowie!

Działajmy więc razem; bo razem o wiele łatwiej można zrobić więcej!
W dniu 22 sierpnia br. Rada Wspólnot Narodowych Ukrainy zgromadziła pod dachem historycznej rezydencji hrabiny Uwarowej, w obecnej siedzibie Ukraińskiego Funduszu Kultury im. Borysa Olijnyka przedstawicieli ponad dwudziestu społecznych organizacji narodowościowych na Ogólnoukraińską Konferencję RWNU pod hasłem: „28 lat niepodległości Ukrainy: osiągnięcia i perspektywy rozwoju państwowej polityki etniczno-narodowej”.
Otworzył konferencję prezes RWNU Aszot Awanesjan słowami podziękowania dla wszystkich uczestników konferencji oraz współorganizatorów wydarzenia. A ze strony władz państwowych Ukrainy zebranych powitał przedstawiciel Ministerstwa Kultury Ukrainy Andrij Jurasz.
Konferencją w tym roku przewodniczył pierwszy wiceprezes Związku Greków Ukrainy Mykoła Korecki.
W dyskusjach i wywiadach zostały poruszone tematy rozwoju ośrodków narodowościowych w Ukrainie, współpracy między zrzeszonymi w nich organizacjami oraz możliwości ewentualnego ich wsparcia, w tym ze strony Rządu Ukrainy i RWNU. Głównym tematem stało oczywiście omówienie nadchodzących zmian, związanych z zakończonymi niedawno wyborami do ukraińskiego Parlamentu.
Ze strony polskiej konferencję odwiedzili przedstawiciele Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy: Mykoła Sikora – radca prezesa Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Gospodarczego Polonii, członek Zarządu Głównego ZPPU, wiceprezes ZPPU Serhij Pałażczenko, asystentka prezesa ZPPU Margarita Prus oraz dziennikarz „Studia Polonii Szczepaniak” Polina Szostak.
Burzliwe obrady i treściwa polemika przebiegająca na wysokim poziomie, jeszcze raz udowodniła, że możemy działać w różnych branżach, mieć różne korzenie, ale w końcu połączy nas wszystkich troska o dobro Ukrainy.
Działajmy więc razem; bo razem o wiele łatwiej można zrobić więcej!

Nowe możliwości, stare zagrożenia
Rzeszów – Jasionka, 4-5 lutego 2020 r.

Forum Europa – Ukraina, organizowane od 2007 r., jest jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Głównym tematem trzynastego już Forum będzie kwestia kontynuacji procesu reform i modernizacji Ukrainy w sytuacji zmian na szczycie władzy w Kijowie w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Słabo widoczne efekty reform, niestabilność gospodarki, powszechny niedostatek spowodowały niezadowolenie w społeczeństwie i w konsekwencji – porażkę poprzedniego obozu rządzącego. Społeczeństwo Ukrainy ma bardzo wysokie oczekiwania wobec nowych władz. W związku z tym, aktualne pozostaje pytanie, jaka będzie polityka władz wyłonionych w rezultacie wyborów i czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z krajami Unii Europejskiej i NATO? Jakie następne działania powinien podjąć Kijów i jego zachodni partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój kraju i jego integrację ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi?
Debaty Forum Europa-Ukraina 2020 skoncentrują się na kluczowych kwestiach modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy, możliwości regionów oraz współpracy z partnerami z Polski i innych państw europejskich. Rozpatrzone zostaną uwarunkowania budowy nowoczesnej samorządności terytorialnej i społeczeństwa obywatelskiego. Poruszone będą również kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie stosunków europejskich i globalnych.
Bardzo zachęcamy Państwo do udziału!

STUDIO POLONIJ SZCZEPANIAK

Our Partners

Created by SPS. All rights reserved